Orbit

108年度博士班研究室分配結果公告

  • 2019-08-16
  • Admin Admin

108年度博士班研究室分配結果公告
一、【公告研究室分配結果】:108/8/16下午17:00
二、未登記使用研究室者清空座位及歸還研究室鑰匙時間:108/8/21前清空研究室個人物品並至所辦公室歸還鑰匙,逾期未處理者所辦將派員清空座位及書櫃物件。
三、更換研究室鑰匙、搬遷及繳費期間:108/8/26(一)更換研究室門鎖,鑰匙換發後至08/31(星期三)進行搬遷,請於搬遷期間持舊研究室鑰匙於所辦公室上班時間辦理換發新研究室鑰匙,同時繳交使用費500元,並請於擇定之座位標示使用者姓名,如有佔位之情形所辦將逕行處理。(註:新生可於開學後一週內至所辦公室辦理。)

                                                                綠色字體:表示異動
博班  103 (8) 大間
 
駱建呈 D97341004
黃瑀心 D00341006
張書榜 D00341010
許永展 D96341004
蔡尚謙 D03341008
張燁峰 D02341003
林可凡 D07341005

預留博班新生座位1
博班 105 (8) 大間
 
莊卓穎 D04341010
王宗偉 D04341004
安城秀 D03341004
林琦翔 D07341006
張哲挺 D01341006

潘毅彬 D04341001
林漢發 D05341010

預留博班新生座位1
博班106
 
研究室所辦收回
博班 108 (4) 小間

安氏秋河 D02341008
林端耘 D06341004
孫瑩芯D07341007

阮氏玉葉 D08341002
博班 110 (4) 小間

林木興 D03341012
詹景棠 D03341006
張菀真 D03341013
林垙 D04341012
博班112 (4) 小間

  D00341011
  D03341001
蕭弘偉D04341015
  D07341002